Tony3d

 לאדריכלים

ייצור מודל פיזי על פי תוכניות אדריכליות

 טכנלוגיית ההדפסה בתלת מימד מייצרת מודלים אדריכליים מפורטים להפליא במגוון צבעים וכולל שילוב של ריהוט פנים.

מודלים מסייעים לאדריכלים לקבל החלטות ולבצע אופטימיזציה בתהליך ההקמה בהתאם לכשלים שהתגלו. כמו כן, הרבה יותר קל לזכות במכרז כאשר מגיעים לוועדה עם מודל מוכן (מודל בניין/פסל עירוני וכו').

(+972) 0547399300

Wolfson st. 54
Tel Aviv Yafo

  • Google Место Социальной Иконка
  • how-to-open-new-whatsapp-group15
  • Instagram Social Иконка
  • Facebook Социальной Иконка