Tony3d

לשיווק   פרויקטים

!לראות את המבנה הרבה לפני הבניה בשטח

 אנו ב Tony3D מציעים להפוך את תהליך המכירה מול הרוכש למוחשי וברור יותר, על ידי כך שמלבד לתוכניות הדירה (שלא תמיד מובנות ללקוח הממצוע), הלקוח יקבל דגם תלת מימד של הדירה העתידית. הרוכש יוכל לחוש אותו, לשחק איתו, לדמיין איך שהוא גר ומסתובב בדירה ולראות אותה מכל הזויות.       הוא יקח את המודל הביתה כדי להראות אותו לחברים ולקרובים,יעמיד אותו על השולחן במשרד.אפשר להיות בטוח, שהמודל לא ילך לאיבוד בין הפרוספקטים של החברות האחרות ולא יושלך לפח. בטוח שדגם-יגדיל את אחוז החשיפה של הפרויקט!

(+972) 0547399300

Wolfson st. 54
Tel Aviv Yafo

  • Google Место Социальной Иконка
  • how-to-open-new-whatsapp-group15
  • Instagram Social Иконка
  • Facebook Социальной Иконка